Tuesday, November 8, 2011Salam,
Kmi dari pda hazardz telah di dapati hacked dengan mengunnkan fckeditor.. wow!

WEW.. lawa pula.. xD
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inputandanalysis.com%2Fadmin%2Findex(2).html&h=bAQECJPqVAQHUgmUhoZm-srYcTMeb7iU33TfaW4vcac6x2A tu ha
0 Comments

Bagaimana Pendapat Anda ?